Κόσμος 83 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 513
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.075 (15.74 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.590
Χωριά βαρβάρων: 2.485
Χωριά με bonus: 2.523
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 141 ημέρες
Χρήστες on-line: 22
Αριθμός μηνυμάτων: 26.911 (52.46 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 5.875 (11.45 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 7.450 (14.52 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.812 (3.53 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 66
Αριθμός παικτών σε φυλές: 364
Συνολικοί πόντοι: 40.013.766 (78.000 ανά παίκτη, 4.955 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 618.584.579
 • 688.756.388
 • 621.250.573
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 13,007 εκατ.
 • 6,893 εκατ.
 • 8,605 εκατ.
 • 6,272 εκατ.
 • 1,105 εκατ.
 • 3,823 εκατ.
 • 122.039
 • 2,479 εκατ.
 • 462.340
 • 76.555
 • 1.161
 • 1.653
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 25356
 • 13437
 • 16774
 • 12226
 • 2154
 • 7453
 • 238
 • 4832
 • 901
 • 149
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1611
 • 854
 • 1066
 • 777
 • 137
 • 473
 • 15
 • 307
 • 57
 • 9
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Orf vi brittania
Η νεότερη φυλή: Das

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 10:53