Κόσμος 83 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1508
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.577 (3.70 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.002
Χωριά βαρβάρων: 3.575
Χωριά με bonus: 1.701
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 34 ημέρες
Χρήστες on-line: 113
Αριθμός μηνυμάτων: 11.650 (7.73 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 3.842 (2.55 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 18.804 (12.47 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 835 (0.55 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 97
Αριθμός παικτών σε φυλές: 963
Συνολικοί πόντοι: 3.870.093 (2.566 ανά παίκτη, 694 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 28.954.360
 • 30.341.088
 • 32.562.155
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,040 εκατ.
 • 607.641
 • 619.201
 • 146.376
 • 176.306
 • 294.800
 • 4.401
 • 44.251
 • 32.688
 • 4.942
 • 1.247
 • 229
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 690
 • 403
 • 411
 • 97
 • 117
 • 195
 • 3
 • 29
 • 22
 • 3
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 187
 • 109
 • 111
 • 26
 • 32
 • 53
 • 1
 • 8
 • 6
 • 1
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: roufogalis
Η νεότερη φυλή: ONE=

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 12:01