Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 PreLo 9,92 εκ. 1.048
2 PreLο 3,77 εκ. 447
3 ΑΝΣ 1,48 εκ. 222
4 OUT 642.641 107
5 ΚΑΜΟ 151.659 21
6 DT 110.699 22
7 ΘΕΟΣ 40.357 11
8 ΑΡΑ 38.872 5
9 Α.Τ 38.216 5
10 αρης 13.769 6
11 SPN 7.447 1
12 Asf. 2.834 1
13 αρης.. 50 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: