Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 PreLo 15.938.152 25 637.526 1799 8.859
2 PreLο 6.413.254 18 356.292 761 8.427
3 Pokmn, 2.466.991 22 112.136 351 7.028
4 A.N. 2.395.056 20 119.753 339 7.065
5 WRD 2.337.663 23 101.638 388 6.025
6 ΑκΚα 1.284.522 22 58.387 234 5.489
7 OUT 1.110.986 7 158.712 168 6.613
8 ΒAΡ 1.035.049 13 79.619 145 7.138
9 GRG 1.033.876 15 68.925 176 5.874
10 Α.Τ 768.660 5 153.732 94 8.177
11 ΑΝΣ 758.665 19 39.930 177 4.286
12 RotP 544.498 8 68.062 95 5.732
13 ΟΥΓΚ 421.485 18 23.416 78 5.404
14 PETS 312.436 6 52.073 61 5.122
15 Τ.Μ.Ν. 287.416 17 16.907 62 4.636
16 HAWKS 253.976 1 253.976 36 7.055
17 DT 230.069 20 11.503 54 4.261
18 Α.Π 224.494 4 56.124 35 6.414
19 ABC 153.598 1 153.598 16 9.600
20 SHP 130.013 2 65.007 29 4.483
21 ΚΑΜΟ 129.318 3 43.106 25 5.173
22 T.S1 108.447 4 27.112 35 3.098
23 SPN 79.566 7 11.367 14 5.683
24 ΑΡΑ 61.284 3 20.428 10 6.128
25 VNS 56.259 3 18.753 15 3.751
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: