Χάρτης Κατάταξη

Fujin

Fujin
Συντεταγμένες: 494|478
Πόντοι: 9.674
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)