Χάρτης Κατάταξη

Παστουρμας

Παστουρμας
Συντεταγμένες: 515|514
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)