Χάρτης Κατάταξη

DVorah

DVorah
Συντεταγμένες: 505|495
Πόντοι: 9.650
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)