Χάρτης Κατάταξη

John B. Watson

John B. Watson
Συντεταγμένες: 531|517
Πόντοι: 9.425
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)