Χάρτης Κατάταξη

002. τα θλιβερά μαντάτα,

002. τα θλιβερά μαντάτα,
Συντεταγμένες: 500|531
Πόντοι: 10.290
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)