Χάρτης Κατάταξη

Kano

Kano
Συντεταγμένες: 514|504
Πόντοι: 9.611
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)