Χάρτης Κατάταξη

036

036
Συντεταγμένες: 471|508
Πόντοι: 10.267
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)