Χάρτης Κατάταξη

025

025
Συντεταγμένες: 477|510
Πόντοι: 10.173
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)