Χάρτης Κατάταξη

053.

053.
Συντεταγμένες: 459|482
Πόντοι: 10.301
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)