Χάρτης Κατάταξη

047.

047.
Συντεταγμένες: 421|472
Πόντοι: 10.281
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)