Χάρτης Κατάταξη

046.

046.
Συντεταγμένες: 420|483
Πόντοι: 10.285
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)