Χάρτης Κατάταξη

Mur 32

Mur 32
Συντεταγμένες: 579|515
Πόντοι: 9.882
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)