Χάρτης Κατάταξη

049.

049.
Συντεταγμένες: 423|483
Πόντοι: 10.282
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)