Χάρτης Κατάταξη

Οπαδοχωρι

Οπαδοχωρι
Συντεταγμένες: 465|430
Πόντοι: 4.134
Παίκτης: Κωστας
Φυλή: WARLORDS
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)