Χάρτης Κατάταξη

050.

050.
Συντεταγμένες: 428|469
Πόντοι: 10.041
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)