Χάρτης Κατάταξη

064

064
Συντεταγμένες: 426|478
Πόντοι: 10.272
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)