Χάρτης Κατάταξη

83.402. Πριονοκορδέλα

83.402. Πριονοκορδέλα
Συντεταγμένες: 466|430
Πόντοι: 10.110
Παίκτης: 420.Pampero
Φυλή: WARLORDS
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)