Χάρτης Κατάταξη

005. Τέσσερεις μέρες μοναχά

005. Τέσσερεις μέρες μοναχά
Συντεταγμένες: 497|538
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)