Χάρτης Κατάταξη

061

061
Συντεταγμένες: 426|479
Πόντοι: 10.163
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)