Χάρτης Κατάταξη

Mur 18

Mur 18
Συντεταγμένες: 539|504
Πόντοι: 9.809
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)