Χάρτης Κατάταξη

071

071
Συντεταγμένες: 428|475
Πόντοι: 10.072
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)