Χάρτης Κατάταξη

Glory48

Glory48
Συντεταγμένες: 575|490
Πόντοι: 10.587
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)