Χάρτης Κατάταξη

Αριστερά 1

Αριστερά 1
Συντεταγμένες: 461|438
Πόντοι: 11.102
Παίκτης: ALYSOPRIONO
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)