Χάρτης Κατάταξη

Onaga

Onaga
Συντεταγμένες: 496|481
Πόντοι: 9.847
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)