Χάρτης Κατάταξη

A09.

A09.
Συντεταγμένες: 468|437
Πόντοι: 10.130
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)