Χάρτης Κατάταξη

Mur 34

Mur 34
Συντεταγμένες: 564|529
Πόντοι: 9.851
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)