Χάρτης Κατάταξη

Glory98

Glory98
Συντεταγμένες: 572|491
Πόντοι: 9.181
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)