Χάρτης Κατάταξη

A08.

A08.
Συντεταγμένες: 468|438
Πόντοι: 10.205
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)