Χάρτης Κατάταξη

000@Αντε να τελειώνουμε...

000@Αντε να τελειώνουμε...
Συντεταγμένες: 463|439
Πόντοι: 9.864
Παίκτης: GNKGR
Φυλή: Pokemon,
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)