Χάρτης Κατάταξη

Glory41

Glory41
Συντεταγμένες: 532|518
Πόντοι: 11.420
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)