Χάρτης Κατάταξη

023

023
Συντεταγμένες: 470|524
Πόντοι: 10.081
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)