Χάρτης Κατάταξη

57-#Stay cool...

57-#Stay cool...
Συντεταγμένες: 472|435
Πόντοι: 9.606
Παίκτης: Vedis
Φυλή: WARLORDS
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)