Χάρτης Κατάταξη

006. Dips

006. Dips
Συντεταγμένες: 499|572
Πόντοι: 9.316
Παίκτης: Loukaidis
Φυλή: ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΧΩΡΙΑΤΕΣ
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)