Χάρτης Κατάταξη

030

030
Συντεταγμένες: 466|498
Πόντοι: 10.275
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)