Χάρτης Κατάταξη

054.

054.
Συντεταγμένες: 464|489
Πόντοι: 10.346
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)