Χάρτης Κατάταξη

067

067
Συντεταγμένες: 431|501
Πόντοι: 10.286
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)