Χάρτης Κατάταξη

Nightwolf

Nightwolf
Συντεταγμένες: 568|504
Πόντοι: 9.107
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)