Χάρτης Κατάταξη

065

065
Συντεταγμένες: 434|506
Πόντοι: 10.275
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)