Χάρτης Κατάταξη

06.W.o.N

06.W.o.N
Συντεταγμένες: 564|513
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)