Χάρτης Κατάταξη

Camelot

Camelot
Συντεταγμένες: 502|514
Πόντοι: 9.536
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)