Χάρτης Κατάταξη

025. ολόχαρος τη ζήση μου

025. ολόχαρος τη ζήση μου
Συντεταγμένες: 474|517
Πόντοι: 9.872
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)