Χάρτης Κατάταξη

Cetrion

Cetrion
Συντεταγμένες: 522|559
Πόντοι: 9.047
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)