Χάρτης Κατάταξη

Kabal

Kabal
Συντεταγμένες: 504|497
Πόντοι: 9.596
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)