Χάρτης Κατάταξη

B.139 ΕΡΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΜΑΜ

B.139 ΕΡΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΜΑΜ
Συντεταγμένες: 471|446
Πόντοι: 10.362
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)