Χάρτης Κατάταξη

44-ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΎΚΟΥ

44-ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΎΚΟΥ
Συντεταγμένες: 469|446
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: Vedis
Φυλή: WARLORDS
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)