Χάρτης Κατάταξη

A16.

A16.
Συντεταγμένες: 472|446
Πόντοι: 9.778
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)