Χάρτης Κατάταξη

038. Kαι πιάνε και τη σγουραφιάν

038. Kαι πιάνε και τη σγουραφιάν
Συντεταγμένες: 469|513
Πόντοι: 10.364
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)